این فروشگاه (پیک پیپر-فروشگاه جامع کالای مهندسی) سعی دارد با ارایه بستری مطمعن وصادقانه نسبت به فروش دامنه متنوعی از محصولات وکالای مهندسی اقدام نماید!در این مسیر رعایت دو قانون واصل مهم ،میثاق وروش کارمان خواهد بود!

1- اصل اصالت وتقلبی نبودن کالا

2- اصل قیمت منصفانه وحداقلی

امیدست با حمایت وهمراهی کاربران عزیز این مسیر را هرچند به آرامی !اما مطمعن ودرست طی کنیم!

*لازم به ذکر است که یکی ازاصول واهداف این سایت ارایه مطالب آموزشی مرتبط با محصولات وکالاهای درحال فروش سایت جهت بکارگیری صحیح وبهتر آنها توسط خریداران خواهد بود!

با تشکر:همکاران سایت پیک پیپر